No se ha podido cargar la imagen
PINTURA SOBRE TELA
PINTURA I ESCULTURA SOBRE FUSTA
ESCULTURA INORGÁNICA
PINTURA MURAL
ART CONTEMPORANI
MATERIALS CERÀMICS
CONSERVACIÓ PREVENTIVA
DOCUMENTACIÓ DE COL·LECCIONS
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Proteccions d’urgència
Consolidació de suport/Estabilització
     Reparació d’estrips i forats amb
          Tècnica d’adhesió fil a fil
          Empelts amb microcirurgia tèxtil
          Reforç amb fils pont
Fixació de l’estrat pictòric
Neteja: test de neteges amb buffers i dissolvents
Correcció de deformacions i arrugues
Anivellat de les llacunes
Reintegració cromàtica
Protecció de revers