No se ha podido cargar la imagen
PINTURA SOBRE TELA
PINTURA I ESCULTURA SOBRE FUSTA
ESCULTURA INORGÁNICA
PINTURA MURAL
ART CONTEMPORANI
MATERIALS CERÀMICS
CONSERVACIÓ PREVENTIVA
DOCUMENTACIÓ DE COL·LECCIONS
CRITERIS D'INTERVENCIÓ
Respecte/fidelitat a l’original
Reversibilitat
Mínima intervenció
Llegibilitat
Estabilitat
Unitat i integritat
Importància de la conservació preventiva
Estudi de les causes de degradació
Col·laboracions professionals interdisciplinars